ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
เกี่ยวกับเรา


จำหน่าย ไม้อัดทุกชนิด,ไม้ปาติเกิล,ไม้MDF,วีว่าบอร์ด,บานประตู,ไม้อัดยาง,ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ,และอื่นๆอีกมากมาย โดยมีมาตฐานคุณภาพไม้เป็นเป้าหมายสำคัญที่บริษัทมุ่งเน้นและทุ่มเทกับผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงขั้นตอนการผลิตเเละจัดส่ง เราคำนึงถึง คุณภาพที่ดีกว่า เเข็งเเรงกว่ารวดเร็วเเละปลอดภัยกว่า เเละยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเเละองค์กรเเละสิ่งสำคัญคือความพึงพอในด้านการบริการเเละราคาเป็นสำคัญเราให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาใช้ รวมถึงบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา ตลอดจนมุ่งเน้นในการบริการ การจัดส่งสินค้าตลอด 24 ชม.การจัดส่ง สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ เเละส่งได้ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าให้ตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ความเเข็งเเรง,เเละขนาด ได้ผ่านการตรวจเช็คก่อนถึงมือลูกค้า

นโยบายขอองเรา
-พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
-บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
-สร้างความพึพอใจของลูกค้า
-ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า อย่างมีระบบและเป็นธรรม
-ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตร เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
-ดูแลรักษาและป้องกันสภาพแวดล้อมอย่างสมำเสมอ
 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2013 All Rights Reserved.